Рискът идва отвътре

В дигиталната ера, в която повечето, ако не всички организации са зависими от ИТ системи и данни, рискът за информационната сигурност е по-голям от преди. Свикнали сме винаги да обвиняваме други – хакери, измамници и киберпрестъпници. Рядко се спираме, за да разгледаме ролята на нашия екип в този контекст. Но помислете за тази статистика:

Защо обученията за киберсигурност са от решаващо значение

9 от 10 пробива в информационната сигурност започват отвътре.

Колкото и изненадващо и обезпокоително да е това число, то подчертава и рисковете, пред които са изправени всички компании и организации днес. Заплахата често идва от малките грешки при обработка на системи и данни. Те могат да възникнат и когато има целенасочени атаки срещу хората във вашата организация. Примерите включват фишинг, социално инженерство или измами, които предоставят на злонамерени страни достъп до вашите поверителни системи и данни. Услуги за киберсигурност – IT Services

Решенията за сигурност също трябва да идват отвътре

Тъй като заплахата възниква във вашата организация, решението също трябва да бъде намерено вътре, като се започне с минимизиране на човешката грешка.
Чрез включването на нови и безопасни навици във вашата организация вие укрепвате способността на вашия екип да:

  • Бъдат проактивни в идентифицирането на потенциални рискове, преди те да станат вредни
  • Разсъждават и действат рационално по отношение на информационната сигурност
  • Обсъждат и съобщават за грешки и пробиви в сигурността.

Тези умения в крайна сметка ще доведат до повишаване на осведомеността, намаляване на грешките и най-вече намаляване на вътрешната заплаха за сигурността.

Осведомеността е всичко.

Какво представлява обучението по киберсигурност?

Обучението по киберсигурност е програма, която обучава служителите относно най-добрите практики и предпазни мерки, които да предприемат при работа с чувствителна информация. Обучението обхваща теми като идентифициране на фишинг имейли, избягване на зловреден софтуер, използване на силни пароли и докладване на подозрителна дейност. Целта на обучението е да помогне на служителите да осъзнаят по-добре потенциалните киберзаплахи, с които могат да се сблъскат в ежедневната си работа и личен живот, и да им помогне да възприемат по-безопасно онлайн поведение.

Създайте и поддържайте информираността

Едно от най-големите предизвикателства в информационната сигурност е поддържането на адекватно ниво на информираност. Много организации правят грешката да третират това като еднократна задача. Препоръчваме да полагате непрекъснати усилия информационната сигурност да бъде приоритет в дългосрочен план.

Физически срещи или презентации

Физическите срещи, презентации или семинари са се доказали като ефективни първоначални стъпки към обучението. Те могат също така да бъдат пригодени да се фокусират върху конкретни области в зависимост от вашите нужди за информационна сигурност. Това може да бъде презентация, предоставена от някой вътрешно или външен говорител или експерт, който е поканен да говори за информационната сигурност. Предимството на това е, че активирате и ангажирате екипа си лично.

В заключение, вашите служители са най-големият ви риск, когато става въпрос за киберсигурност, но те могат да бъдат и най-силната ви линия на защита. Чрез инвестиране в обучение относно киберсигурността, фирмите могат да дадат възможност на служителите си да осъзнаят по-добре потенциалните рискове и да предприемат проактивни стъпки за предотвратяване на кибератаки. Това може да доведе до по-сигурна цялостна позиция, намален риск от пробиви на данни и съответствие със законовите разпоредби. Не чакайте да стане твърде късно, за да приложите обучение за киберсигурността за вашите служители.

Обучения за кибер сигурност

Ние добавяме допълнителен слой към вашия пакет за киберсигурност, като превръщаме вашите служители в първата линия на защита.

Изпратете запитване