ИТ одитът е систематичен преглед и оценка на информационните системи, процесите и контролите на организацията, за да се гарантира, че те са в съответствие с бизнес целите и отговарят на съответните разпоредби и индустриални стандарти. Основната цел на ИТ одита е да се идентифицират уязвимостите, рисковете и потенциалните пропуски в ИТ инфраструктурата, като по този начин се даде възможност на организациите да предприемат проактивни мерки за подобряване на тяхната сигурност.

Услугите на CyPro за ИТ одит са предназначени да предоставят на организациите цялостна оценка на информационните системи, процесите и контролите. Нашите опитни професионалисти преминават регулярни обучения за усъвършенстване на познанията си и разбиране на стандартите за киберсигурност, индустриалните разпоредби и най-добрите практики, за да оценят щателно вашата ИТ среда.

Значението на ИТ одита в киберсигурността:

Оценка и минимизиране на риска: Чрез строга оценка ИТ одитите помагат на организациите да разберат потенциалните рискове, до които видят пропуските в сигурността. Това позволява на бизнеса да разпределя ефективно ресурси и да прилага целеви мерки за сигурност, за да смекчи потенциалните заплахи.

Цялостна оценка на уязвимостта: Нашият ИТ одит осигурява всеобхватно изследване на вашата цифрова инфраструктура, разкривайки потенциални уязвимости, които могат да направят вашата организация податлива на кибер заплахи. Тази задълбочена оценка ни позволява да идентифицираме рисковете и да предоставим персонализирани препоръки за тяхното ефективно смекчаване.

Съответствие и спазване на нормативните изисквания: Много индустрии са обект на специфични разпоредби и стандарти за съответствие, регулиращи сигурността на чувствителни данни. ИТ одитите помагат да се гарантира, че организациите отговарят на тези изисквания, като се избягват правни и финансови последствия.

Разширена защита на данните: Защитата на чувствителни данни е в основата на това, което правим. Чрез нашите ИТ одити, ние проверяваме вашите мерки за защита на данните, като гарантираме, че криптирането, контролите за достъп и политиките за запазване на данни са стабилни и способни да издържат на потенциални нарушения.

Подобряване на оперативната ефективност: ИТ одитите на Cypro надхвърлят идентифицирането на уязвимости – те също хвърлят светлина върху оперативната неефективност във вашата ИТ среда. Чрез рационализиране на вашите технологични операции, ние ви помагаме да оптимизирате производителността, като минимизирате потенциалните уязвимости.

Подобрена реакция при инциденти: В случай на киберинцидент, цялостното разбиране на вашата ИТ среда, получено чрез ИТ одити, може значително да ускори реакцията при инциденти и усилията за ограничаване, минимизирайки въздействието върху бизнеса.

Какво включва нашият ИТ одит?

1. Управление на сигурността:
– Преглед и оценка на текущите политики и процедури за управление на информационната сигурност.
– Идентифициране на рискове и уязвимости в системите за сигурност.

2. Инфраструктура:

– Анализ на текущата ИТ инфраструктура, включително хардуерни и софтуерни компоненти.
– Оценка на конфигурацията и сигурността на сървъри, мрежи и други системи.

3. Периметрова защита:

– Преглед на текущите мерки за защита на периметъра, включително Firewall и мрежови средства за защита.

4. Антивирусна защита:

– Проверка на актуалността и ефективността на антивирусните сканирания и защита.

5. Отдалечен достъп:

– Преглед на текущите механизми и политики за отдалечен достъп до системите.

6. Права на достъп и сигурност на паролите:

– Преглед на текущите практики за управление на потребителските и администраторските права.

– Оценка на сигурността на паролите и механизмите за удостоверяване на идентичността.

7. Сегментация:

– Анализ на мрежовата сегментация и изолацията между системите.

8. Intrusion-Detection/Prevention System (IDS/IPS):

– Преглед на наличните IDS/IPS системи и конфигурациите им.

– Оценка на ефективността на системите за откриване и предотвратяване на заплахи.

9. Реакция и докладване на инциденти:

– Оценка на готовността за управление на инциденти и възстановяване. 

10. Data Loss Prevention:

– Оценка на ефективността на механизмите за контрол на данните и изтичане на информация.

11. ИТ операции:

– Оценка на ефективността и сигурността на системите за мониторинг и управление.

12. Вътрешни политики и процеси:

– Преглед на съществуващите вътрешни политики и процедури.

– Оценка на съответствието им с индустриалните стандарти и регулации.

ИТ одитите на CyPro предлагат проактивен, всеобхватен и стратегически подход за укрепване на вашата киберсигурност. С тях вие не просто защитавате вашите данни – вие укрепвате системите си срещу непрекъснато развиващите се киберзаплахи.

Изпратете запитване