Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

С този закон се уреждат условията, редът и мерките за защита на лицата в публичния и в частния сектор, които подават сигнали или публично оповестяват информация за нарушения на българското законодателство или на актове на Европейския съюз, които застрашават или...
NIS2 – Управление на риска и докладване на инциденти

NIS2 – Управление на риска и докладване на инциденти

Ревизираната директива на ЕС относно сигурността на мрежите и информационните системи (NIS2) определя основни мерки за управление на риска за сигурността за всички субекти, работещи в секторите, попадащи в нейния обхват. Директивата прилага подход „всички опасности“,...
Защо малките и средни предприятия са най-застрашени от кибератаки

Защо малките и средни предприятия са най-застрашени от кибератаки

Киберсигурността е среда, която изисква специализиран опит, умения и знания за ефективно прилагане. Тъй като киберсигурността сама по себе си не е източник на приходи за повечето малки предприятия, тя не е приоритет номер едно. Всъщност, поради огромния и бърз приток...
Как да внедрим план за управление на кибер риска?

Как да внедрим план за управление на кибер риска?

Има три основни стъпки за разработване и прилагане на план за управление на риска за киберсигурността, включително оценка на рисковете за киберсигурността, приоритизиране на киберрисковете и идентифициране на стратегии за предотвратяване и смекчаване на рисковете за...
Как да премахнете личната си информация от резултатите от Google Search

Как да премахнете личната си информация от резултатите от Google Search

GOOGLE обяви на 27 април, че вече може да изпращаме заявки за премахване на резултати от търсенето с Google, съдържащи лична информация. Притеснява ли ви фактът, че вашият имейл адрес, телефонен номер или домашен адрес изскачат при търсене в най-голямата платформа? В...
Заплахи за киберсигурността през 2022 г. – Ето какво трябва да знаете

Заплахи за киберсигурността през 2022 г. – Ето какво трябва да знаете

Заплахите за киберсигурността се фокусират върху получаването на достъп до чувствителни данни на организацията. За съжаление, това се нарича заплаха по причина. Обикновено нападателите искат да получат достъп, за да откраднат данни. Има много различни начини и...