Повишаване на ИТ сигурността в личния живот, чрез приемане на навици за сигурност

Повишаване на ИТ сигурността в личния живот, чрез приемане на навици за сигурност

Тъй като днешното разпространение на кибер заплахи и уязвимости продължава да нараства, важно е всеки да приеме това като цена, която плащаме за обширната функционалност, която предлага интернет. Тази тенденция се очаква не само да продължи, но и да се разшири масово,...
Мултифакторна автентикация (MFA)

Мултифакторна автентикация (MFA)

Едно от най-прагматичните действия, които една организация може да предприеме с много висока възвръщаемост на инвестициите, е да приложи мултифакторно удостоверяване (MFA). Ползите за бизнеса са, че рискът от пробив, основан на неоторизиран достъп, е значително...
Връщане на работното място – зачитане на правото на поверителност на служителите

Връщане на работното място – зачитане на правото на поверителност на служителите

Последните 18 месеца видяхме трансформацията на почти всеки аспект на нашия свят. Всички организации се справиха с различни предизвикателства по време на пандемията и тъй като правителствата облекчават мерките, много предприятия планират служителите да се върнат на...
Как да се справим със скрития риск в неструктурираните данни през 2022 г

Как да се справим със скрития риск в неструктурираните данни през 2022 г

Как организациите по целия свят могат да избегнат пробиви на данни? Във време, в което атаките на ransomware, киберсигурността и пробивите на данни правят заглавия, как организациите могат да останат защитени? Как избягването на пробиви на данни надхвърля...
Има ли нужда моят бизнес от DPO?

Има ли нужда моят бизнес от DPO?

GDPR налага нови, по-строги задължения на организациите за събиране и обработка на лични данни и въвежда нови и подобрени права за индивида. Въвеждането на регламента затвърждава позицията на Европа за възприемане на изключително защитен подход при обработката и...