Съответствие с GDPR

Позволете ни да насочим вашата организация през една от най-мащабните и най-широкообхватни рамки за поверителност на данните

Мониторинг

Непрекъснат мониторинг на спазването на изискванията на Регламента

Защита на данни

Консултации по защита на данните и сигурност на информацията

Политики и процеси

Преглед и консултиране относно политиките, процедурите и документацията за поверителност

GAP анализ

Подчертава потенциалните рискове и несъответствия с Регламента

Приоритизиране

на областите с най-голям риск и консултации по минимизирането му

Консултации

Консултиране относно оценките на въздействието върху защитата на данните (DPIA), тяхното прилагане и резултати

GDPR

GAP анализ

Анализира зрелостта на бизнеса в осем ключови области:

  1. GDPR управление и отчетност 
  2. Управление на риска за поверителността на данните
  3. Усведоменост на служителите от обхвата на GDPR
  4. Управление на лична информация
  5. Управление на сигурността
  6. Управление на трети страни
  7. Управление на инциденти
  8. Защита на правата на субектите на данни съгласно GDPR

Защо да изберете CyPro?

Ние се ангажираме с регулаторните органи, съветваме за реагиране на нарушения, съдействаме и съветваме при оценките на въздействието и участваме в дейности за застъпничество в индустрията. Нашият фокус обаче винаги е да подкрепяме клиентите си при навигирането и смекчаването на многото рискове за поверителността и основните права в днешния търговски свят и жаден за данни свят.

Защитете вашите данни

чрез нашите най-добри практики за поверителност и защита на данните

В свят, все по-управляван от Облака, нашите консултанти притежават уникалния набор от умения и способност да разбират ИТ инфраструктурата и въпросите за сигурността, които пряко засягат правата на поверителност на лицата.

Свържете се с нас

гр. София, ул. Вискяр планина 15-17

Запазете час за среща

Говорете с експерт, за да започнете днес!