Съответствие с GDPR

Позволете ни да насочим вашата организация през една от най-мащабните и най-широкообхватни рамки за поверителност на данните

Мониторинг

Непрекъснат мониторинг на спазването на изискванията на Регламента

Защита на данни

Консултации по защита на данните и сигурност на информацията

Политики и процеси

Преглед и консултиране относно политиките, процедурите и документацията за поверителност

GAP анализ

Подчертава потенциалните рискове и несъответствия с Регламента

Приоритизиране

на областите с най-голям риск и консултации по минимизирането му

Консултации

Консултиране относно оценките на въздействието върху защитата на данните (DPIA), тяхното прилагане и резултати

GDPR

GAP анализ

Анализира зрелостта на бизнеса в осем ключови области:

    1. Събиране и обработка на данни: Как личните данни се събират, обработват и съхраняват в организацията. Идентифицира всякакви пропуски в спазването на принципите на GDPR, като законосъобразно и прозрачно обработване.
    2. Политики и процедури за защита на данните: Оценява политиките, процедурите и документацията на организацията, свързани със защитата на данните, включително политики за поверителност, оценки на въздействието върху защитата на данните (DPIA) и записи на дейности по обработка.
    3. Събиране на данни: Анализира как организацията получава и управлява съгласието от субектите на данни за дейности по обработка на данни, като гарантира, че отговаря на стандартите на GDPR за валидно съгласие.
    4. Сигурност и криптиране на данните: Оценява въведените мерки за защита на личните данни от неоторизиран достъп, пробиви и други рискове за сигурността. Гарантира, че механизмите за криптиране и защита на данните са внедрени, когато е необходимо.
    5. Права на субектите на данни: Оценява как организацията обработва заявки за права на субекти на данни, включително правото на достъп, коригиране, изтриване или пренасяне на лични данни. Гарантира наличието на процедури за отговор на такива искания в рамките на сроковете на GDPR.

Защо да изберете CyPro?

Ние се ангажираме с регулаторните органи, съветваме за реагиране на нарушения, съдействаме и съветваме при оценките на въздействието и участваме в дейности за застъпничество в индустрията. Нашият фокус обаче винаги е да подкрепяме клиентите си при навигирането и смекчаването на многото рискове за поверителността и основните права в днешния търговски свят и жаден за данни свят.

Защитете вашите данни

чрез нашите най-добри практики за поверителност и защита на данните

В свят, все по-управляван от Облака, нашите консултанти притежават уникалния набор от умения и способност да разбират ИТ инфраструктурата и въпросите за сигурността, които пряко засягат правата на поверителност на лицата.

Свържете се с нас

гр. София, ул. Вискяр планина 15-17

Запазете час за среща

Говорете с експерт, за да започнете днес!