ИТ одит и сигурност на информационната система

Какво включва ИТ одита

ИТ одитът е преглед на ИТ системите, приложенията, операциите, тяхното управление и използването на данни и други свързани процеси на организацията.

Оценка на системите и процесите, които се използват в момента за защита на фирмените данни.
Определяне дали има потенциални рискове за информационните активи на компанията и намиране на начини за минимизиране на тези рискове.
Установяване на неефективността в ИТ системите и свързаното с тях управление.
Проверка дали процесите за управление на информацията са в съответствие със специфичните за ИТ закони, политики и стандарти.
Проверка на надеждността и целостта на информацията.
Защита и опазване на всички активи.

Целта на одита, прегледа и оценката на ИТ системата?

A

Систематизиране, подобряване и интегриране на бизнес процедурите и покритието на бизнес информация в информационната система

A

Идентифицирайте рисковете и слабостите, като по този начин позволявате дефинирането на решения за въвеждане на контрол върху процесите, поддържани от ИТ

A

Ускорете процеса на събиране на бизнес информация

A

Централизирайте системата за управление и елиминирайте слабите места в информационния поток

A

Спазване на нормативната уредба

A

Гарантирайте поверителността, целостта и наличността на информацията

A

Намалете разходите, свързани с ИТ

Свържете се с нас

гр. София, ул. Вискяр планина 15-17

Запазете час за среща

Говорете с експерт, за да започнете днес!