Security Operations

Center as a Service

SOC-as-a-Service (SOCaaS) е базиран на абонамент модел за управлявано откриване и реагиране на заплахи, в който работят хора, процеси и технологии за непрекъснато наблюдение и подобряване на сигурността на организацията, като същевременно предотвратяват, откриват, анализират и реагират на инциденти в киберсигурността.

 

Защо наличието на SOC е от ключово значение?

Оперативният център за сигурност може да помогне за намаляване на последиците от пробив на данни, но неговите бизнес ползи са много повече.

Защита

Целта на SOC е да получи пълна представа за заплахите пред бизнеса, включително не само различните видове endpoints, сървъри и софтуер, но също така услуги на трети страни и трафик, протичащ между тези активи.

Превенция

Всички действия, предприети за затрудняване на успешните атаки, включително редовно поддържане и актуализиране на съществуващи системи; актуализиране на политиките на защитната стена; корекция на уязвимости; whitelisting, blacklisting и защита на приложения.

Проактивен мониторинг

Инструментите на SOC сканират мрежата 24/7, за да сигнализират за всякакви подозрителни дейности. Денонощното наблюдение позволява на екипа да бъде незабавно уведомен за възникващи заплахи, като им дава най-добрия шанс да предотвратят или смекчат щетите.

Управление на сигналите

Когато инструментите за наблюдение издават сигнали, отговорността на SOC е да разгледа внимателно всеки един, да отхвърли всички фалшиви и да определи колко агресивни са действителните заплахи и към какво могат да бъдат насочени.

Отговор на заплахи

SOC действа като първа сила, като извършва действия като изключване или изолиране на крайни точки, прекратяване на вредни процеси (или предотвратяване на тяхното изпълнение), изтриване на файлове и др. Целта е възможно най-малко въздействие върху непрекъснатостта на бизнеса.

Възстановяване

След инцидент, SOC ще работи за възстановяване на системите и на загубени или компрометирани данни. Това може да включва изтриване и рестартиране на крайни точки, преконфигуриране на системи или, в случай на атаки на ransomware, използване на резервни копия. Когато е успешна, тази стъпка ще върне мрежата в състоянието, в което е била преди инцидента.

Подобряване на сигурността

Киберпрестъпниците непрекъснато усъвършенстват своите инструменти и тактики – и за да остане една крачка пред тях, SOC трябва непрекъснато да прилага подобрения. Това може да включва и практики като red-teaming и purple-teaming.

Съответствие

Много от процесите на SOC се ръководят от установени най-добри практики, но някои се управляват от изисквания за съответствие. SOC е отговорен за редовен одит на системите, за да гарантира съответствие с такива разпоредби, които могат да бъдат изисквани от организацията, от индустрията или от управителни органи. Примери за тези разпоредби включват GDPR и ISO.

Предимства на SOC-as-a-service

 

Цялостен мониторинг на сигурността 24x7

В локални мрежи, публични облачни среди, SaaS приложения и крайни точки.

По-нисък киберриск

SOC-as-a-Service намалява риска от нарушение и появата на непредвидени разходи (правни такси, регулаторни глоби, разходи за обслужване на клиенти и др.)

Намаляване на разходите

Компаниите плащат за SOC-as-a-service като месечен оперативен разход. За по-голямата част от бизнеса това е по-изгодно от капиталовите и оперативните разходи за създаване и наемане на персонал на място.

Техническа помощ

Помощ за оптимизиране на възможностите за защита, откриване и реагиране чрез непрекъсната оценка и анализ, включително насоки за политики и стратегии за сигурност.

Свържете се с нас

гр. София, ул. Вискяр планина 15-17

Запазете час за среща

Говорете с експерт, за да започнете днес!