penetration

Penetration testing

Penetration тестът е оценка на сигурността на ИТ инфраструктура чрез безопасен опит за откриване на уязвимости. Тези уязвимости могат да съществуват в операционни системи, сървъри, мрежи, уеб приложения, мобилни устройства и други потенциални слабости. 

 

 

Идентифициране рисковете за сигурността

Тестовете за проникване оценяват способността на организацията да защитава своите мрежи, приложения и потребители от външни или вътрешни опити за пробив в контролите си за сигурност 

Използвайте проактивен подход за сигурност

Тестването на проникване използва проактивен подход, разкривайки слабостите, така че организациите да знаят какво е необходимо и дали трябва да бъдат приложени допълнителни слоеве на защита

Отговорете на регулаторните изисквания

Тестването за проникване помага на организациите да се справят с общите аспекти на одита и спазването на регулациите и най-добрите практики в индустрията

Повишете доверието във вашите системи за сигурност

Като редовно проверявате своята инфраструктура за сигурност ще знаете как да се подготвите, за да гарантирате, че вашата организация никога няма да бъде обект на атака

Повишете сигурността, намалете риска, улеснете спазването на регулаторните изисквания и подобрете оперативната ефективност.

Ние използваме нашите тактики за тестване на проникване и разузнаване на заплахи, за да покажем как нападателят би получил неоторизиран достъп до вашата среда. Нашите „добри хакери“ дават възможност на вашата организация да повиши мерките за сигурност.

Нашите Penetration услуги

Z

External servers and network endpoints

Z

Internal network infrastructure and services

Z

Web Applications

Z

Vulnerability Assessment

Колко често трябва да правите Penetration testing?

Тестовете за пробив в системите трябва да се извършват на 6 или 12 месеца, за да се гарантира по-последователно управление на сигурността на ИТ мрежата. Тестът за проникване ще разкрие как новооткритите заплахи или възникващите уязвимости могат потенциално да бъдат използвани от хакерите. В допълнение към редовно планираните анализи и оценки, изисквани от регулаторните органи, тестове също трябва да се провеждат винаги, когато:

Винаги когато се:

R
Добавя нова инфраструктура
R
Правят промени по системите за сигурност
R
Извършват надстройки на инфраструктура или приложения
R
Променят правилата за крайните потребители
R
Създават нови офиси

Блог

Свържете се с нас

гр. София, ул. Вискяр планина 15-17

Запазете час за среща

Говорете с експерт, за да започнете днес!