Да, киберпрестъпниците също могат да използват ChatGPT в своя полза

Да, киберпрестъпниците също могат да използват ChatGPT в своя полза

В ерата на роботите и изкуствения интелект идва друг играч на пазара на AI: ChatGPT (Generative Pre-trained Transformer). От пускането му на пазара специалистите по киберсигурност са открили различни възможности с неговите характеристики. Той може да отговаря на...
NIS2 – Управление на риска и докладване на инциденти

NIS2 – Управление на риска и докладване на инциденти

Ревизираната директива на ЕС относно сигурността на мрежите и информационните системи (NIS2) определя основни мерки за управление на риска за сигурността за всички субекти, работещи в секторите, попадащи в нейния обхват. Директивата прилага подход „всички опасности“,...
Всичко, което трябва да знаете, за новата Директива NIS2

Всичко, което трябва да знаете, за новата Директива NIS2

Основната цел на NIS2 е да повиши нивото на киберустойчивост в целия Европейски Съюз като изисква от всички субекти, които предоставят критични услуги на икономиката и обществото като цяло, да предприемат подходящи мерки за киберсигурност. Ревизираната директива на ЕС...
Защо малките и средни предприятия са най-застрашени от кибератаки

Защо малките и средни предприятия са най-застрашени от кибератаки

Киберсигурността е среда, която изисква специализиран опит, умения и знания за ефективно прилагане. Тъй като киберсигурността сама по себе си не е източник на приходи за повечето малки предприятия, тя не е приоритет номер едно. Всъщност, поради огромния и бърз приток...
Как да внедрим план за управление на кибер риска?

Как да внедрим план за управление на кибер риска?

Има три основни стъпки за разработване и прилагане на план за управление на риска за киберсигурността, включително оценка на рисковете за киберсигурността, приоритизиране на киберрисковете и идентифициране на стратегии за предотвратяване и смекчаване на рисковете за...
Заплахи за киберсигурността през 2022 г. – Ето какво трябва да знаете

Заплахи за киберсигурността през 2022 г. – Ето какво трябва да знаете

Заплахите за киберсигурността се фокусират върху получаването на достъп до чувствителни данни на организацията. За съжаление, това се нарича заплаха по причина. Обикновено нападателите искат да получат достъп, за да откраднат данни. Има много различни начини и...