DPO as a service

All-inclusive услуга за защита и поверителност на личните данни, която ви позволява да възложите ролята на DPO на външен изпълнител.

Какво получавате

5

Анализ на празнините по GDPR и план за коригиращи действия, който дава приоритет на ключови въпроси, които вашата организация трябва да реши, за да спази изискванията на GDPR

5

Мониторинг на спазването на GDPR – включително управление на плана за действие за спазване на GDPR

5

Управление на нарушения на данните

5

Преглед на документацията по GDPR (политики и процедури), включително преглед и насоки относно създаването и поддържането на регистър за обработка на лични данни;

5

Идентифициране и минимизиране на риска

5

Прегледи на договори (включително клиент/доставчик, служител, изпълнители и др.)

5

Съдействие при събиране на информация за идентифициране на дейностите по обработка на лични данни, проверка на дейностите по обработка на данни са съвместими с GDPR

5

Ръководство за работа с DPIA (оценки на въздействието върху защитата на данните), DSARs (заявки за достъп на субекти на данни), мониторинг, управление и докладване на нарушения на данните

5

Провеждане на обучение за осведоменост на персонала по GDPR

5

Годишен одит за съответствие (от година 2)

5

Месечни отчети за дейността и тримесечни доклади за приоритизиране на задачите по защита на данните

5

Бюлетин за важни актуализации на GDPR и поверителност на данните

Защо да наемете външен служител по защита на данните

DPO-as-a-service е всеобхватна услуга за защита на данните и поверителността, която не се ограничава само до задачите и отговорностите на GDPR. Услугата включва годишен план за защита на данните, който излага всички стъпки за достигане на желаното ниво на съответствие.

N

Бърз достъп до специализирани, квалифицирани и опитни консултанти в случай на нарушение на личните данни, разследване на надзорния орган или друго събитие, засягащо поверителността

N

Спестете пари и време в сравнение с наемането на вътрешно DPO

N

Гъвкава услуга според нуждите на вашата организация

N

Получавате две длъжностни лица, напълно запознати с процесите в организацията, като по този начин гарантира безпроблемна услуга при отстъствие на главното DPO

Често задавани въпроси

u

Трябва ли да назнача DPO?

Съгласно законодателството на ЕС, организациите, които са публичен орган, обработват данни в голям мащаб или използват лични данни за редовен и систематичен мониторинг на лица, трябва да назначат DPO.
u

Каква е цената на външно DPO?

Моделът на ценообразуване на външно DPO зависи от сложността на вашия работа с данни и специфичните нужди на вашата организация. Нашите рентабилни, опитни служители по защита на данните могат да работят на място или дистанционно с вашия екип и да ви спестят време, да намалят рисковете за спазване на изискванията и да подобрят доверието и нивата на ангажираност на вашите клиенти и служители. Свържете се с нас, за да разберете как можем да ви помогнем.

u

Разрешено ли е на организациите да възлагат на външни изпълнители своите отговорности за DPO?

GDPR гласи, че можете да назначите DPO-за много компании това е най-рентабилният и практичен вариант. Когато възложите DPO функциите на външен изпълнител, можете да получите достъп до професионалист с признати квалификации и доказан опит в индустриите за защита на данните и киберсигурността, на малка част от цената за наемане на човек на пълен работен ден. Външното ви DPO трябва да има същата позиция, права и отговорности, които би имало вътрешното DPO.

u

Как услугата DPO-as-a-service ще помогне на моята организация?

Външното DPO е рентабилно решение за организации, които изискват ясни, прагматични и ръководени от решения съвети. DPO като услуга гарантира, че получавате необходимия опит и избягва всякакви проблеми, свързани с конфликт на интереси.

 

Блог

Свържете се с нас

гр. София, ул. Вискяр планина 15-17

Запазете час за среща

Говорете с експерт, за да започнете днес!