Предвид днешното ниво на киберзаплахите, наложително е организациите да разполагат с правилните протоколи, политики и процедури, за да поддържат информацията си в безопасност и инфраструктура стабилна. Честотата на кибератаки, които се съобщават в медиите, ескалира всеки месец и най-големият публично оповестен хак, докладван някога, се е случил през май 2021 г. по отношение на глобална банда срещу ransomware, търсеща 50 милиона долара от доставчик на здравни и обществени грижи в Австралия. Нарушения и кибератаки като тези сигнализират какво предстои в киберпространството. Глобалното огнище на COVID-19 също допринесе за неочаквани отдалечени работни ситуации с увеличаване на използването на технологии, което доведе до необезопасени бизнес мрежи. Имайки това предвид, организациите трябва да идентифицират своята податливост към успешна атака, като тестват своите системи и мрежи, преди нападателят да го направи.

От всички заплахи, които преобладават, фишингът продължава да бъде мощен инструмент за нападателите, тъй като може незабавно да компрометира бизнес мрежа, а нападателите могат да се насочат към конкретни хора и/или организации. Злонамерените имейли все още съставляват значителен дял от световния годишен брой на неблагоприятни нарушения на данните.

Тъй като киберзаплахите се разгръщат в безпрецедентен мащаб, тестването на готовността на организацията за предотвратяване, откриване и реагиране на атаки е незаменимо. Подготовката е толкова жизненоважна в киберсигурността, колкото и във всяка друга сфера на живота. За да се формулира ефективен щит срещу най-новите заплахи, е необходим проактивен подход, при който контролът и процесите на сигурност се оценяват рутинно, за да се гарантира безопасността на чувствителните данни.

Как да тестваме мрежовата сигурност на организацията?

 

Повечето организации, които смятат, че няма да бъдат обект на кибератака, вече са се сблъскали с нарушение – просто все още не го знаят.

Penetration тестът, който се опитва да пробие мрежа, е най-добрият тест за защита и предоставя ясна картина за това къде и как хакер потенциално би могъл да получи достъп до системата.

Тестът за проникване (penetration) следва внимателно подбран набор от инструменти и техники, които ще изследват ИТ системата за слабости, в резултат на което се изготвя доклад, подчертаващ всички проблеми със сигурността и уязвимости, идентифицирани по конкретни активи. За да се разберат допълнително рисковете за киберсигурността на дадена организация, да се открият и отстранят пропуските в защитата и да се даде приоритет на сигурността, може да се извърши оценка RED TEAM, за да се декодират уязвимостите в нейната отбранителна система.

 

Какво е RED TEAM?

 

Стъпка над традиционното тестване на пробиви чрез симулиране на реални атаки чрез възпроизвеждане на техники, тактики и процедури (TTP) на противници в реалния свят. Това е дълбоко вникване в рисковете и уязвимостите на бизнеса и също така е предназначено да упражнява вътрешни екипи и техните процедури за такова събитие.

Целта на RED тестът е да отразява сценарий на реална атака, фокусиран върху разкриването на потенциални заплахи за критичните данни от по-широкия бизнес, вместо да се ограничава до конкретна подгрупа от активи.

Ролята на RED TEAM (който често е независим от организацията, но може да бъде и вътрешен екип) е да симулира атака срещу целевата организация.

Готови ли сте за реална атака? Не чакайте да разберете по трудния начин

Изпратете запитване

Попадат ли счетоводителите под обсега на новата Директива МИС2

Попадат ли счетоводителите под обсега на новата Директива МИС2

Новата директива МИС2 изисква от счетоводните фирми да предприемат повече мерки за предотвратяване на нарушения на киберсигурността. Европейският закон за киберпространството е в сила от 16 януари...

Какво представлява директивата МИС2 (NIS2) и как ще се отрази на вашата организация?

Какво представлява директивата МИС2 (NIS2) и как ще се отрази на вашата организация?

В тази публикация обсъждаме какво е МИС2, за какви видове организации се прилага, новите изисквания за сигурност, на които организациите ще трябва да отговарят, и как ще се прилага. Директивата МИС2...

Ключовата роля на ИТ одитите за укрепване на киберсигурността в организацията

Ключовата роля на ИТ одитите за укрепване на киберсигурността в организацията

ИТ одитът е систематичен преглед и оценка на информационните системи, процесите и контролите на организацията, за да се гарантира, че те са в съответствие с бизнес целите и отговарят на съответните...

Всичко, което трябва да знаете за новия Закон за защита на лицата, подаващи сигнали

Всичко, което трябва да знаете за новия Закон за защита на лицата, подаващи сигнали

На 17 декември 2021 г. Европейският съюз представи Директивата за лицата, подаващи сигнали за нередности (EUWD). Тя гарантира наличието на общи минимални стандарти за защита във всичките 27...

Убедени ли сте, че вашият бизнес все още е в съответствие с изискванията на GDPR?

Убедени ли сте, че вашият бизнес все още е в съответствие с изискванията на GDPR?

GDPR (Общ регламент за защита на данните) е закон на ЕС за защита на данните, който влезе в сила на 25 май 2018 г. Регламентът заменя Директивата на ЕС за защита на данните от 1995 г. Много неща се...

Вашите служители са вашият най-голям риск: Защо обученията по киберсигурност са от решаващо значение?

Вашите служители са вашият най-голям риск: Защо обученията по киберсигурност са от решаващо значение?

Рискът идва отвътре В дигиталната ера, в която повечето, ако не всички организации са зависими от ИТ системи и данни, рискът за информационната сигурност е по-голям от преди. Свикнали сме винаги да...

Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

С този закон се уреждат условията, редът и мерките за защита на лицата в публичния и в частния сектор, които подават сигнали или публично оповестяват информация за нарушения на българското...

Защо малките и средни предприятия са най-застрашени от кибератаки

Защо малките и средни предприятия са най-застрашени от кибератаки

Киберсигурността е среда, която изисква специализиран опит, умения и знания за ефективно прилагане. Тъй като киберсигурността сама по себе си не е източник на приходи за повечето малки предприятия,...