Киберсигурността е среда, която изисква специализиран опит, умения и знания за ефективно прилагане. Тъй като киберсигурността сама по себе си не е източник на приходи за повечето малки предприятия, тя не е приоритет номер едно. Всъщност, поради огромния и бърз приток на нова информация, усилията за киберсигурност могат да затруднят дори опитен ИТ специалист, да не говорим за обикновен потребител, вземащ решения в малък бизнес, който има свои собствени приоритети като увеличаване на клиентската си база, обратна връзка и подобряване на продуктовото предлагане.

Според проучвания 43% от кибератаките са насочени към малкия и среден бизнес.

По-добра ИТ сигурност за Вашата компания – IT Services

Защо малките предприятия са изложени на най-голям риск?

Статистиката за малкия бизнес, свързана с киберсигурност, допълнително подчертава защо малките предприятия са изправени пред все по-трудна ситуация:

  • 83% от малките и средни предприятия не са отделили финансови ресурси за възстановяване от кибератака.
  • 43% от малките и средни предприятия не са въвели активни планове за киберсигурност.
  • 52% от малките и средни предприятия нямат опит в областта на вътрешната ИТ сигурност.

Тази статистика показва, че по-голямата част от малкия бизнес не е подготвен да се изправи срещу бързо настъпващите кибер атаки.

Малките предприятия, които искат да гарантират, че операциите им са защитени, трябва да предприемат действия, като изготвят стратегия за киберсигурност.

Планирането и прилагането на програма за киберсигурност не трябва да се разглежда като разход, а по-скоро като инвестиция, която може да има дългосрочни ползи за бизнеса.

Как е възможно?

Нека разберем, като прегледаме първите десет предимства от прилагането на киберсигурност.

  1. Ще донесе повече приходи

След като вашият малък бизнес разполага с ефективна програма за киберсигурност, вие сте една крачка пред конкурентите. Рекламирайте го пред вашите настоящи и потенциални клиенти като форма на устойчивост. Освен това с правилните сертификати за съответствие, може да получите възможност да работите с големи корпорации, които имат изисквания за ИТ сигурност. Киберсигурността е ключът, който отваря много врати.

  1. Обучава служителите на най-добрите практики за сигурност

Разликата между прилагането на ad-hoc подход към киберсигурността и разработването на програма за киберсигурност с квалифицирани специалисти е огромна. Един ad-hoc подход оставя пропуски в сигурността, които лесно могат да бъдат забелязани и използвани от опитен хакер. Като обучава служителитет за фишинг,  вишинг и malware, програмата за киберсигурност намалява шансовете за успешна атака срещу малкия бизнес чрез проактивно предоставяне на необходимите знания и ноу-хау.

  1. Безопасно работно място

Цялостната програма за киберсигурност включва управление и контрол на физическата сигурност. Контролите ограничават кои лица ще имат достъп до компютърни системи, които съхраняват чувствителна информация. Физическите контроли включват ключалки на вратите, ключалки на шкафове и чекмеджета, кабели за сигурност за самите компютърни системи и може би най-важното системи за охранителни камери за наблюдение.

Разполагането на устройства за сигурност в помещения не само служи за защита срещу потенциални пробиви в киберсигурността, но действа като възпиращ фактор и доказателство за други форми на нежелано поведение като физическо насилие и сплашване, кражба и сексуален тормоз; осигуряване на служителите на по-безопасна и по-сплотена работна среда.

  1. Спестява пари

Разходите за нарушаване цялостта на данните са по-високи от всякога и очевидно по-високи от разходите за предприемане на проактивен подход към киберсигурността.

Когато бъдат хванати неподготвени да се справят с последиците от кибератака, малките предприятия трябва незабавно да потърсят скъпоструваща подкрепа от външни специалисти по киберсигурност.

Възприемането на проактивен подход към киберсигурността намалява както броя на инцидентите, така и отрицателното въздействие от инцидента.

Архивирането на системи, данни, конфигурации, реакция при инциденти и планове за възстановяване след бедствия позволяват на малкия бизнес бързо и рутинно да се върне към сигурна и работеща среда, спестявайки десетки или стотици хиляди.

  1. Защита срещу изтичане на данни

Въпреки че директната финансова печалба от рансъмуер е основната цел на повечето киберпрестъпления днес, втората най-търсена печалба за престъпниците е достъпът до информация на организацията чрез изтичане на данни.

Това може да включва чувствителна информация, като например списъци с клиенти, които могат да включват имена, имейл адреси, физически адреси и телефонни номера, както и лична или бизнес информация, или дори собствени данни за научноизследователска и развойна дейност, интелектуална собственост или търговски тайни.

Стратегията за сигурност на данните е предназначена да предпазва чувствителните данни от кражба. В грешни ръце тази информация може да даде предимство на конкурентите, макар и нечестно и несправедливо полученa.

Подходящата програма за киберсигурност ще включва стратегия за предотвратяване на загуба на данни, насочена към осигуряване на всички данни с подходящи нива на криптиране, когато са в покой, в транзит и в употреба, както и ранно идентифициране на ексфилтрация на данни за блокиране на опити за кражба на чувствителна частна информация.

Тъй като заплахата за киберсигурността нараства, фирмите от всякакъв размер трябва да предприемат мерки за намаляване на потенциалното въздействие, което една кибератака може да има върху техните бизнес операции.

Малките предприятия са изложени на най-голям риск, тъй като обикновено са по-малко подготвени поради сложността на предизвикателството.

Разбирането на ползите, които проактивният подход за киберсигурност може да даде, може да позволи на малкия бизнес да се катапултира напред с конкурентна позиция и начин на мислене.

В бъдеще високите разходи, причинени от киберпробивите на много компании, ще мотивират организациите все повече да търсят помощ при управлението на сигурността.

Security Operations Center

Изпратете запитване